Nalagam

O šolanju na domu

Tako bo šolanje doma uspešno

Zaradi preprečevanja širitve koronavirusa so šolarji do nadaljnjega doma in v teh dneh se bodo morali spopasti z novim izzivom – šolanjem na daljavo. Nekateri učitelji so šolarjem že podali učno snov, drugi bodo za to poskrbeli v prihodnjih dneh. Da bodo osnovnošolci kos vsemu, smo prosili za nasvet Matejo de Laat, zgodovinarko in mamico, ki svoja otroka šola doma.

Otroci zaradi razglašene epidemije koronavirusa ostajajo doma in ne obiskujejo pouka v izobraževalnih ustanovah, a to ne pomeni, da so se zanje začele počitnice. Pouk bo potekal na daljavo. Nekateri učitelji so že poslali navodila svojim učencem, drugi pa bodo pripravili izobraževalno gradivo in ga posredovali otrokom v prihajajočih dneh.

Mnogim staršem in učencem se poraja vprašanje, kako se lotiti šolanja na domu, česar do sedaj niso poznali. Mateja de Laat priporoča, da v dogovoru s šolo komunicirajo prek sodobnih tehnologij, ki jih lahko te dni izvrstno uporabijo tudi za učenje, saj ponujajo ogromno orodij za usvajanje učne snovi tudi na malce drugačen način. Učencem predlaga, da na spletu poiščejo inovativne razlage posamezne učne snovi, npr. s področja geografije, zgodovine, biologije. Ogledajo si lahko dokumentarne filme, ki obravnavajo snov, ki se jo morajo naučiti. Spoznali se bodo z novim svetom izobraževalnih vsebin, obenem pa bodo aktivni pri učenju in razvijali samoiniciativnost in samostojnost, kar je po mnenju Mateje de Laat nujno za optimalen razvoj miselnih sposobnosti.

Motivacija otroka za učenje

Starši so tako dobili novo nalogo, motivirati morajo otroke, da se bodo sami lotili reševanja nalog in študiranja gradiva po navodilih učiteljev. Po mnenju mame, ki svoja otroka šola doma, je nekako logično, da ta čas omejitev dojemajo kot počitnice, saj so takrat namreč doma. Počitnice povezujejo s preživljanjem časa doma. Tu pa nastopite vi, starši. Potrudite se in jim na razumljiv način razložite, zakaj to vseeno niso počitnice.

''Če otrok že prej ni maral učenja, je to vsekakor izziv. Prava motivacija za učenje, ki je med šolanjem presahnila, se ne bo zbudila kar takoj, še posebej ne, če otrok doživlja pritisk. Otrok je motiviran za učenje takrat, ko ga snov zanima. To velja predvsem za mlajše otroke. Starejši lahko razumejo, da se je določeno snov enostavno treba naučiti, če hočejo doseči določen cilj (uspešno opraviti šolo). Zato staršem svetujem, da otroku skušajo snov predstaviti na način, da mu bo zanimiva. Pogosto pomaga tudi to, da starši sami pred otrokom pokažejo svoje zanimanje za učno snov: 'Oooo, to je pa videti res zanimivo. A prebereva skupaj?'"

Osredotočenost na učno gradivo

Otroci dom povezujejo z igro, branjem, gledanjem televizije ... zato bo za marsikoga velik izziv ostati osredotočen na učno gradivo. Veliko je aktivnosti, ki bodo odvračale njihovo pozornost vedno znova in vztrajno.

''Starejši otroci lažje razumejo, zakaj se morajo zdaj učiti doma, in to jim omogoča, da lažje vzdržujejo pozornost na učno snov. Mlajšim pa morajo pomagati starši in to tako, da so oni pobudniki za učenje, da pokažejo zanimanje za učno snov, da se potrudijo z razlago učne snovi in hkrati pokažejo tudi razumevanje za to, da je otroku težko, da se mora kar naenkrat tako veliko učiti doma. Struktura in ritem pri tem zelo pomagata; sta kot nekakšna ograja, ki se je starši in otrok oprimejo, ko njihova pozornost hoče odtavati kam drugam.''

Otroci bodo tako računalnik primarno uporabljali za učenje, in ne za igranje iger. Starši lahko predvsem mlajšim pomagajo, tako da jim natisnejo učne liste, jim preberejo navodila in jih motivirajo za reševanje nalog in učenje. Otroci iz višjih razredov pa naj svoje znanje uporabe modernih napravic uporabijo sebi v prid in se tako po navodilih učiteljev naučijo veliko novega.

Avtor: N.K.